Integritetspolicy

 

Personuppgiftslagen
Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL). Och inga kunduppgifter säljs eller överlämnas till trede part.